Türk Tarihi
Trend

Türk Tarihi

Türk tarihi, günümüzdeki Türk halklarının ve yabancı halkların arasında Türk dilini konuşmuş olan Türk topluluklarının ortak tarihidir. Göktürklerden önce varolmuş Türk dili konuşan topluluklar bazı tarihçiler tarafından, Türk tâbiri yerine Ön Türk tabiri ile anılırdı.

Türkler’in siyasi bir topluluk olarak ilk tarih sahnesine çıkmalarının Hun (Hiung-nular veya Şiongnular) hükümdarlığı ile olduğuna dair iddialar vardır.. Başlangıcı hususunda tartışmalar olsa da Türklerin tarihi, dünya tarihinin önemli bir parçasıdır. Avrasya ve Kuzey Afrika’da ortaya çıkan her halkın tarihi uzaktan veya yakından Türklerin hareketlerinden etkilenmiştir. Türkler doğu kültürlerini batıya ve batı kültürlerini doğuya taşımakla da önemli bir rol oynamışlardır. Kendi dinleri Tengricilikten sonra benimsedikleri yabancı dinlerin çok kez öncüsü ve savunucusu olmuş ve yayılmalarını ve gelişmelerini sağlamışlardır (Mani dini, Musevilik, Budizm, Ortodoks ve Nasturi Hristiyanlığı, İslam)

İçindekiler

 1. Türk tarihinin başlangıcı
  1. Milattan Önce 3. yüzyıl
  2. MÖ 2. yüzyıl
  3. MÖ 1. yüzyıl
  4. 1. yüzyıl
  5. 2. yüzyıl
  6. 3. yüzyıl
  7. 4. yüzyıl
  8. 5. yüzyıl
 2. Orta Çağ/Türkler
  1. 6’ncı yüzyıl
 3. 7. yüzyıl
  1. Orta Asya
  2. Doğu Avrupa
 4. 8. yüzyıl
  1. Orta Asya
  2. Doğu Avrupa
 5. 9. yüzyıl
  1. Orta Asya
  2. Doğu Avrupa
  3. Ön Asya ve Afrika
 6. 10. yüzyıl
  1. Orta Asya
  2. Doğu Avrupa
  3. Ön Asya ve Afrika
 7. 11. yüzyıl
  1. Orta Asya
  2. Doğu Avrupa
  3. Ön Asya
  4. Güney Asya
 8. 12. yüzyıl
  1. Ön Asya
  2. İran ve Orta Asya
  3. Güney Asya
  4. Doğu Avrupa
 9. 13. yüzyıl
  1. Ön Asya ve Ortadoğu
  2. Orta Asya
  3. Güney Asya
  4. Doğu Avrupa
  5. 14. yüzyıl
  6. 15. yüzyıl
   1. Ön Asya
   2. Orta Asya
   3. Güney Asya
   4. Doğu Avrupa
 10. Yeni Çağ
  1. 16. yüzyıl
   1. Doğu Avrupa
   2. Orta Asya
   3. Ön Asya
   4. Güney Asya
   5. Afrika
  2. 17. yüzyıl
   1. Doğu Avrupa
   2. Ön Asya
   3. Orta Asya
   4. Güney Asya
   5. Afrika
  3. 18. yüzyıl
   1. Doğu Avrupa
   2. Ön Asya
   3. Orta Asya
   4. Güney Asya
   5. Afrika
  4. 19. yüzyıl
   1. Doğu Avrupa
   2. Ön Asya
   3. Orta Asya
   4. Güney Asya
   5. Afrika
  5. 20. yüzyıl
  6. 21. yüzyıl
 11. Kitaplar
  1. Türkçe kitaplar
  2. Yabancı kitaplar

Türk tarihinin başlangıcı

Dünya üzerinde yaşayan insan topluluklarının milletleşme süreci onların avcı-toplayıcılıktan çiftçi-çobancılığa geçmesi ile başlar. Türkleri oluşturacak insan topluluklarının MÖ 6000’lerde koyun yetiştiriciliğine başladığı düşünülmektedir.[4] Bu tarih atlı göçebe Türk kültürünün başlangıcı olarak kabul edilebilir.

Türklerin atalarının MÖ 2500 ile MÖ 1700 yılları arasındaki Afanasiyevo kültürü ile başlayan ve MÖ 1700 ile MÖ 1200 yılları arasındaki Andronovo kültürü ile devam ettiğini savunurlar. Bu ırkın savaşçı ve göçebe kültüre sahip olduğu, MÖ 1700 yılları sonrasında kitleler halinde Altay Dağları ile Tanrı Dağları arasındaki bölgeye yayıldığı bilinmektedir. Mensup olduğumuz Türk kavmi, tarihe ancak 4.000 yıl önce giriyor. Fakat biz, Türklerin tarihini M.Ö.VII yüzyıl, hatta tam mânâsıyle M.Ö.III.yüzyıldan, ilk Büyük Türk Hakanı Tuman (Teoman) Yabgu’dan biliyoruz.

Milattan Önce 3. yüzyıl
MÖ 312: Büyük Hun Devleti’nin (Hiung-nu) kuruluşu ve Çin/Hiung-nu arasında Kuzey Şansi Savaşı
MÖ 240: Bozkır halklarına karşı Çin’in duvar inşası: Çin Seddi
MÖ 209: Hiung-nu lideri Teoman’ın ölümü ve Mete’nin Hiung-nuların (Hunların) lideri olması
MÖ 201: Kırgız halkından ilk kez söz edilmesi
MÖ 201: Pe-Teng Kuşatması

 

MÖ 2. yüzyıl
MÖ 187: Çin ve Hiung-nu arasında Baideng Muharebesi
MÖ 177-MÖ 165: Yüeçilerin Hiung-nular tarafından Kansu’dan Baktriane’ye sürülmeleri ve oradaki Helen Krallığını ortadan kaldırmaları
MÖ 177-MÖ 165: Hiung-nuların Çin’e akınları
MÖ 138-MÖ 126: Baktria’da Çang Kien elçiliği. Çin-İran ilişkileri
MÖ 2. yüzyılda: Asya Hun Devleti(Büyük Hun Devleti) yıkıldı

MÖ 1. yüzyıl
MÖ 49-MÖ 36: Çi-çi’nin Talas’a göçü (Batı Hiung-nu)

 

Kaynak
Wikipedia

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu